Artikel

Editie 2013

De Prijs der Nederlandse Publieksarcheologie ging in 2013 naar het lespakket 'Naar de stad?' van Erfgoed Leiden en Omstreken.

Foto: Luca di Tommasso

 ‘Naar de stad?’ is een vernieuwend lespakket voor groep 7 van Erfgoed Leiden en Omstreken. Het lesproject draait om het leven in de middeleeuwen. Bij ‘Naar de stad?’ gaan de leerlingen uit groep 7 zelf onderzoeken wat de verschillen waren tussen het platteland en de stad tijdens de late middeleeuwen. Zij krijgen geen vaste vragen voorgelegd, alleen een casus en een kist vol met bronnen. Op basis van deze themakisten met archeologische, bouwhistorische en archiefbronnen geven zij per groepje een advies: blijven we op het platteland of verhuizen we naar de stad?

Tijdens de 'zeepkistsessie' op het archeologiecongres de Reuvensdagen in Groningen hebben vier genomineerden hun project gepresenteerd. De jury heeft samen met het aanwezige publiek de winnaar bepaald. 'Naar de stad?' is geen klassiek lesprogramma: kinderen worden geënthousiasmeerd door eigen deelname en beleving, niet door het uitdragen van kennis op hen. De doorslag gaf de enthousiaste presentatie van Susan Suèr en Barbara Gumbert van Erfgoed Leiden en Omstreken.